Aktuální zprávy

Aktuální zprávy
ČAH ve spolupráci s CSlab spol. s r.o. si Vás dovolují  pozvat na Workshop Metodický pokyn MŽP „Metody odběru vzorků při průzkumu a sanaci znečištění životního prostředí“, část Podzemní vody, který se koná 14.12.2006 od 9:30 hod v posluchárně  Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10. Cílem workshopu je seznámit odbornou veřejnost s částí metodického poky

Jednání výkonné rady ČAH 20.9.2006

Vložil/a datel, 29.09.2006 - 09:00

Dne 20.9.2006 se k podzimnímu jednání sešla výkonná rada ČAH. Zápis z jednání je v příloze.

Sešlo se vedení UGA

Vložil/a datel, 14.07.2006 - 08:11

Dne 20. června proběhlo jednání vedení Unie geologických asociací (UGA). Blíže viz zápis v příloze.

Problémy s analytikou ropných látek

Vložil/a datel, 10.07.2006 - 09:51

Česká asociace hydrogeologů  zaslala dopis na MŽP, odbor ekologických škod, s podnětem k řešení situace v analytice ropných látek, kdy laboratoře postupně přecházejí na jiná stanovování než doposud převládající NEL-IČ ve freonovém extraktu (GC C10-40, BTEX, MTBE apod.). Vzniká tak problém s kompatibilitou dat v průzkumech, sanacích, monitoringu, správních rozhodnutích apod. Blíže viz dopis v příloze.
Právě vyšla publikace Jaromila Krajči Monitorování jakosti podzemních vod. Zájemci ji mohou objednávat za 320 Kč (+poštovné) na adrese autora - P.O.BOX 50, 669 01 Znojmo, telefon 515 223 837, e-mail krajca.jaromil@volny.cz . Více viz příloha.

Jednání výkonné rady ČAH 20.6.2006

Vložil/a datel, 07.07.2006 - 09:40

20. června se uskutečnilo jednání výkonné rady ČAH. Zápis je uveden v příloze.
Upozorňujeme naše členy na mezinárodní multidisciplinární konferenci HYDROECO, která se koná 11.-14. září 2006 v Karlových Varech pod názvem "The Groundwater/Ecology Connection". Pořadateli jsou Univerzita Karlova, IAH, VÚV TGM, a US Geological Survey. Bližší informace zájemci najdou na webových stránkách http://web.natur.cuni.cz/hydroeco2006/ 
Na objednávku MŽP byly zahájeny pod hlavičkou ČAH práce na zpracování metodiky vzorkování v rámci sanačních prací. Projekt řeší odborný tým ve složení Jiří Čížek, Zbyněk Vencelides, Petr Kohout a Pavel Bernáth. Výstup v podobě návrhu metodiky je očekáván koncem tohoto roku, během podzimu již bude probíhat interní připomínkování. Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat vedoucího řešitelského týmu RNDr. Jiřího Čížka ze společnosti OPV s.r.o. cizek.j@opv.cz .

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim vydaly knihu Kompendium sanačních technologií zpracovanou širokým kolektivem autorů (editor Vít Matějů). Z obsahu: Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů, technologie čištění podzemní vody a průsakových vod, technologie čištění úpůdního vzduchu a vzdušnin, nanotechnologie pro sanaci ekologických zátěží, inovační technologie, ekonomika sanačních technologií. Bližší informace poskytne a objednávky přijímá: Olga Halousková, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 3, halouskova@ekomonitor.cz, fax: +420 469 682 310, tel: +420 469 682 303, +420 469 682 304, +420 469 682 305, http://www.ekomonitor.cz

Zápis ze schůze výkonné rady ČAH 12.4. 2006

Místo a čas konání: Choceň, hotel Peliny, 16.30 – 23.00

Účastníci: J.Čížek, J.Datel, T.Charvát, J.Kubricht, Z.Pištora, I.Procházková, S.Šeda, K.Vlk

Syndikovat obsah