Aktuální zprávy

Aktuální zprávy

Pozvánka na workshop 10.5.2007

Vložil/a datel, 12.04.2007 - 07:17

Všechny zájemce srdečně zveme na odborný workshop, ve kterém bude představena druhá část Metodického pokynu MŽP „Metody odběru vzorků při průzkumu a sanaci znečištění životního prostředí“, část II. - Odběry sedimentů, kalů a tuhé fáze, který se koná ve čtvrtek 10. května  2007  od 9:30 hod (metro A, stanice Želivského). posluchárně  Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10, budova č. 11 Cílem workshopu je seznámit odbornou veřejnost s částí metodického pokynu MŽP zabývající se vzorkováním sedimentů, kalů a tuhé fáze (soudržných a nesoudržných hornin). Podrobnosti v přiložené pozvánce.

Pracovní skupina výkonné rady ČAH pod vedením RNDr. Svatopluka Šedy zpracovala Metodický pokyn č. 1/2007 Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k povolení  nakládat s podzemní vodou. Plný text je uveden v příloze. Současně vychází i v právě vydávaném Zpravodaji UGA č. 1/2007.
ČAH pořádá pro všechny zájemce velmi aktuální pracovní seminář  "Hydrogeolog a povolení nakládat s podzemní vodou (legislativní stav od 1.1.2008)", který se koná 26.3.2007 od 13.00 v budově Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, místnost 959. Bližší údaje v přiložené pozvánce.

Semináře HIG

Vložil/a datel, 12.02.2007 - 13:54

Zveme srdečně na semináře HIG v letním semestru konané na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2, vždy v pondělí 13.10-14.00 v mineralogické posluchárně.

Životní cesta prof. Jana Šilara

Vložil/a datel, 17.01.2007 - 17:52

Pomyslí-li někdo na hydrogeologii na Přírodovědecké fakultě UK, jako první mu zcela jistě vytane na mysli jméno prof. Jana Šilara., mezi blízkými zvaného "Žulda". Celý jeho profesní život byl spojen  s fakultou a s pracovištěm hydrogeologie.

Zemřel profesor Jan Šilar

Vložil/a datel, 17.01.2007 - 08:19

15. ledna zemřel ve věku 80 let Jan Šilar, dlouholetý profesor hydrogeologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poslední rozloučení se koná 22. ledna ve 13.00 v modlitebně Českobratrské církve evangelické, Korunní 60, Praha 2.

Čest jeho památce !

Dále viz příloha.

14. slovenská hydrogeologická konference

Vložil/a datel, 07.12.2006 - 08:23

Slovenská asociace hydrogeologů zve všechny zájemce na 14. slovenskou hydrogeologickou konferenci, která se koná ve dnech 12.-14.9.2007 v Banské Bystrici. Abstrakty konferenčních příspěvků je třeba zaslat do 15.1.2007. Bližší informace viz webová stránka www.sah-podzemnavoda.sk , případně kontaktujte RNDr. R. Flakovou, PhD, předsedkyni organizačního výboru konference rflakova@fns.uniba.sk, tel. 00421-2-60296558.
ČAH ve spolupráci s CSlab spol. s r.o. si Vás dovolují  pozvat na Workshop Metodický pokyn MŽP „Metody odběru vzorků při průzkumu a sanaci znečištění životního prostředí“, část Podzemní vody, který se koná 14.12.2006 od 9:30 hod v posluchárně  Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10. Cílem workshopu je seznámit odbornou veřejnost s částí metodického poky

Jednání výkonné rady ČAH 20.9.2006

Vložil/a datel, 29.09.2006 - 09:00

Dne 20.9.2006 se k podzimnímu jednání sešla výkonná rada ČAH. Zápis z jednání je v příloze.

Sešlo se vedení UGA

Vložil/a datel, 14.07.2006 - 08:11

Dne 20. června proběhlo jednání vedení Unie geologických asociací (UGA). Blíže viz zápis v příloze.
Syndikovat obsah