Aktuální zprávy

Aktuální zprávy

Česká asociace hydrogeologů pod záštitou Ministerstva životního prostředí si Vás dovoluje  pozvat na workshop Metodický pokyn MŽP „Metody odběru vzorků při průzkumu a sanaci znečištění životního prostředí“, část III.  vzorkování těkavých organických látek (půdní vzduch, voda, zemina), který se koná ve čtvrtek 10. dubna  2008  od 9:30 hod. v posluchárně  Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10. Bližší informace a přihláška v příloze.

Milí přátelé,

jsou to právě dva dny kdy do knihkupectví v ČR se začala distribuovat novinka prestižního nakladatelství Alpress, thriller Roberta Hofmana - Cesta černého zlata, kriminální drama z prostředí stavby ropovodu z Baku do tureckého Ceyhanu. I když mi to lidi nevěří, Hofman jsem já. (Musíte uznat, že pod tak pitomým jménem jako HRKAL se kniha nedá vydat.) Můj osud nyní leží ve vašich rukách - prosím běžte a kupte si ji. Když knížku ještě v na pultu nenajdete, požádejte ať ji objednají. A hlavně jí nikomu nepůjčujte - každý rodinný příslušník ať má vlastní.

Zemřel Ladislav Melioris

Vložil/a datel, 10.10.2007 - 07:45

V zármutku oznamujeme, že dne 6. října nás ve věku 73 let opustil prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc., přední představitel slovenské hydrogeologie, profesor hydrogeologie na Přírodovědecké fakultě v Bratislavě a v 80. letech rektor Univerzity Komenského v Bratislavě. Poslední rozloučení se koná 11. října ve 13.45 v bratislavském krematoriu. Kondolence přijímá jménem rodiny manželka Kvetoslava Meliorisová, Haburská 16, 821 01 Bratislava, Slovensko.

Zemřel Stanislav Čurda

Vložil/a datel, 01.10.2007 - 09:11

S bolestí v srdci oznamujeme, že po delší těžké nemoci nás 19. září ve věku 64 let opustil kolega, přítel a na slovo vzatý odborník pan Ing. Stanislav Čurda, CSc. z Roztok u Prahy. Pohřeb se koná 1. října v 10.15 v oobřadní síni krematoria v Praze Motole. Čest jeho památce.

Zemřel Petr Chyba

Vložil/a datel, 10.08.2007 - 10:58

S lítostí oznamujeme, že nás v neděli 5. srpna navždy opustil náš dlouholetý kolega pan RNDr. Petr Chyba. Pohřeb se koná v pátek 10.8. v 13.30 v Semilech. Čest jeho památce. Viz přiložené smuteční oznámení.

Ve dnech 4.-5.6.2007 se uskutečnilo v Ostravě v prostorách VŠB-TU jednání vedení ČAH a také společné setkání Výkonné rady ČAH a Českého komitétu IAH za účelem užší spolupráce do budoucna. Zápis je uveden v příloze.
V příloze uvádíme společný Metodický pokyn Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, který tuto problematiku řeší.
ČAH srdečně zve na seminář STUDNY III, který se bude konat v Ostravě dne 6.6.2007. Náplní semináře bude problematika výstavby a povolování studní, odběru podzemních a povrchových vod a zasakování odpadních a dešťových vod ve světle změn od 1.1.2008. Blíže viz pozvánka v příloze.

Zrušení semináře 30.4.

Vložil/a datel, 24.04.2007 - 12:33

Zrušení přednášky: Jan Novotný (SG Geotechnika a PřF UK) a Jiří Krásný (IAH): XXXIV. mezinárodní hydrogeologický kongres IAH v Pekingu, hydrogeologická problematika krasu jižní Číny. Přednáška, která se měla konat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v rámci Seminářů HIG dne 30.4.2007, z organizačních důvodů neproběhne a bude přesunuta do podzimního běhu Seminářů HIG, pravděpodobně na termín v říjnu 2007. Všem zájemcům se omlouváme. J.V.Datel, vedoucí semináře

Zemřel Georgij Kačura

Vložil/a datel, 12.04.2007 - 10:58

Dne 5. dubna 2007 zemřel po zdravotních útrapách ve věku 76 let významný člen české hydrogeologické obce, RNDr. Georgij Kačura, CSc. Poslední rozloučení se koná v pondělí 16. dubna 2007 v 10.40 v malé obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích. Čest jeho památce.
Syndikovat obsah