Aktuální zprávy

Aktuální zprávy

Vazeni kolegove, na zaklade obchodni spoluprace se spolecnosti Ekotechnika, spol. s r.o., si vas dovolujeme pozvat na „Prakticky kurz vzorkovani“, který se kona 13.-14.5. 2008 v Černošicích u Prahy.  Cena kurzu byla stanovena na 5 850 Kč, přičemž je zdůrazňován individuální přístup k účastníkům. Bližší informace viz přiložený cirkulář nebo e-mail Ing. A.

Výkonná rada ČAH se sešla na svém jednání 6.3.2008. Zápis z jednání je v příloze.
Všechny zájemce srdečně zveme na přednášku RNDr. Svatopluka Šedy (OHGS Ústí nad Orlicí): Pravidla pro budování studen a vrtů pro tepelná čerpadla a nejčastější kolizní situace, která se koná v pondělí 31.3.2008 13.10-14.40, v mineralogické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK v Praze (Albertov6, Praha 2, 1. patro vpravo), v rámci tradičních Seminářů HIG oddělení hydrogeologie. Vstup volný. RNDr. Josef V.

Česká asociace hydrogeologů pod záštitou Ministerstva životního prostředí si Vás dovoluje  pozvat na workshop Metodický pokyn MŽP „Metody odběru vzorků při průzkumu a sanaci znečištění životního prostředí“, část III.  vzorkování těkavých organických látek (půdní vzduch, voda, zemina), který se koná ve čtvrtek 10. dubna  2008  od 9:30 hod. v posluchárně  Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10. Bližší informace a přihláška v příloze.

Milí přátelé,

jsou to právě dva dny kdy do knihkupectví v ČR se začala distribuovat novinka prestižního nakladatelství Alpress, thriller Roberta Hofmana - Cesta černého zlata, kriminální drama z prostředí stavby ropovodu z Baku do tureckého Ceyhanu. I když mi to lidi nevěří, Hofman jsem já. (Musíte uznat, že pod tak pitomým jménem jako HRKAL se kniha nedá vydat.) Můj osud nyní leží ve vašich rukách - prosím běžte a kupte si ji. Když knížku ještě v na pultu nenajdete, požádejte ať ji objednají. A hlavně jí nikomu nepůjčujte - každý rodinný příslušník ať má vlastní.

Zemřel Ladislav Melioris

Vložil/a datel, 10.10.2007 - 07:45

V zármutku oznamujeme, že dne 6. října nás ve věku 73 let opustil prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc., přední představitel slovenské hydrogeologie, profesor hydrogeologie na Přírodovědecké fakultě v Bratislavě a v 80. letech rektor Univerzity Komenského v Bratislavě. Poslední rozloučení se koná 11. října ve 13.45 v bratislavském krematoriu. Kondolence přijímá jménem rodiny manželka Kvetoslava Meliorisová, Haburská 16, 821 01 Bratislava, Slovensko.

Zemřel Stanislav Čurda

Vložil/a datel, 01.10.2007 - 09:11

S bolestí v srdci oznamujeme, že po delší těžké nemoci nás 19. září ve věku 64 let opustil kolega, přítel a na slovo vzatý odborník pan Ing. Stanislav Čurda, CSc. z Roztok u Prahy. Pohřeb se koná 1. října v 10.15 v oobřadní síni krematoria v Praze Motole. Čest jeho památce.

Zemřel Petr Chyba

Vložil/a datel, 10.08.2007 - 10:58

S lítostí oznamujeme, že nás v neděli 5. srpna navždy opustil náš dlouholetý kolega pan RNDr. Petr Chyba. Pohřeb se koná v pátek 10.8. v 13.30 v Semilech. Čest jeho památce. Viz přiložené smuteční oznámení.

Ve dnech 4.-5.6.2007 se uskutečnilo v Ostravě v prostorách VŠB-TU jednání vedení ČAH a také společné setkání Výkonné rady ČAH a Českého komitétu IAH za účelem užší spolupráce do budoucna. Zápis je uveden v příloze.
V příloze uvádíme společný Metodický pokyn Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, který tuto problematiku řeší.
Syndikovat obsah