Aktuální zprávy

Aktuální zprávy

Pozvánka na seminář společnosti GEOoffice, který se koná v Ostravě 8.4.2010. Bližší kontakty jsou v dalším textu.

Vážení,

Dne 10. ledna 2011 se na Přírodovědecké fakultě UK v Praze konal seminář týkající se náplně hydrogeologického průzkumu pro zasakování odpadních a srážkových vod. Seminář vedl RNDr. Svatopluk Šeda, seda@ohgs.cz. Prezentace přednášky je k dispozici pro zájemce ve formátu pdf ve dvou částech v sekci Interní metodiky

Pozvánka na seminář společnosti GEOoffice, který se koná v Ostravě 8.4.2010. Bližší kontakty jsou v dalším textu.

Vážení,

Zemřel Ladislav Žitný

Vložil/a datel, 10.11.2009 - 10:59

S lítostí oznamujeme, že zemřel výborný člověk a kolega, a na slovo vzatý odborník pan RNDr. Ladislav Žitný. Pohřeb se koná v pátek 13.11.2009 v 9.00 ve velké obřadní síni v Praze Strašnicích. Čest jeho památce !

Seminář o zasakování

Vložil/a datel, 29.07.2009 - 09:05

Společnost GEOoffice (www.geooffice.cz) připravuje na 17.9.2009 v Ostravě seminář o zasakování vod do půdních vrstev. Seminář je prioritně určen pro pracovníky vodprávních úřadů a dalsších správních orgánů. Další informace a přihláška viz přílohy.
Výkonná rada se sešla na svém posledním jednání v tomto volebním období. Zápis je uveden v příloze.

Upozorňujeme všechny kolegyně a kolegy, že ostravský kongres, vrcholná letošní událost hydrogeologické obce, se nezadržitelně blíží (31.8.-3.9.2009). Přípravy pokračují dle harmonogramu, v krátké době bude stanoven konkrétní program kongresu. Organizátoři obrželi více než 80 přihlášek příspěvků, což znamená nárůst oproti českobudějovickému kongresu 2005 o cca 20%. Program tedy bude velmi bohatý, a to i s ohledem na paralelně probíhající podobnou akci kolegů inženýrských geologů.

Zemřel Karel Kliner

Vložil/a datel, 27.04.2009 - 07:34

S lítostí oznamujeme, že dne 4. dubna po těžké nemoci zemřel Ing. Karel Kliner, CSc. ve věku 70 let, na slovo vzatý odborník a dobrý kolega. Obor hydrologie podzemních vod ho bude dlouho postrádat. Čest jeho památce!

Zemřel Františček Hercog

Vložil/a datel, 07.10.2008 - 16:37

Se zármutkem oznamujeme, ze zemřel náš dlouholetý kolega pan RNDr. František Hercog. Pohřeb se koná v pátek 10.10. 2008 v 10.00 v krematoriu v Praze-Strašnicích. Čest jeho památce!
Společnosti Ekocentrum Karlovy Vary a Aquasana Karlovy Vary zvou na seminář, který se bude konat v Krajské knihovně Karlovy Vary dne 27.5. v 10.00. Blíže viz přiložená pozvánka.
Syndikovat obsah