Aktuální zprávy

Aktuální zprávy

Zpravodaj UGA č. 14

Vložil/a datel, 26.10.2012 - 09:40

Valná hromada ČAH

Vložil/a datel, 26.10.2012 - 09:27

Dne 10.10.2012 se sešla řádná valná hromada ČAH v prostorách Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze. Celkem 30 účastníků projednalo navržený program a zvolilo nové vedení ČAH. Podrobný záznam průběhu VH je v přiloženém notářském zápisu.

Pozvánka na valnou hromadu ČAH

Vložil/a datel, 12.09.2012 - 16:07

Výkonná rada ČAH srdečně zve všechny členy na řádnou valnou hromadu České asociace hydrogeologů, která se koná 10. října ve 14.40 v prostorách Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, Podbabská 30, Praha 6. Další podrobnosti a návrh programu viz přiložená pozvánka. Přiloženy jsou i dokumenty k projednání stížnosti, se kterou se stěžovatel odvolává k valné hromadě.

Zemřel Pavel Hoppe

Vložil/a datel, 11.09.2012 - 11:28

Vážené kolegyně a kolegové, se smutkem Vám oznamujeme, že nás ve věku 73 let navždy opustil kolega RNDr. Pavel Hoppe. Zemřel v sobotu 8. září 2012 a rozloučení s ním bude dne 17. září 2012 (pondělí) ve 12,40 hodin v Malé obřadní síni Krematoria Strašnice, Vinohradská 214, Praha 10. Čest jeho památce !

GeoNews 04/12

Vložil/a datel, 13.04.2012 - 14:04

V příloze najdete měsíční elektronický zpravodaj Evropské federace geologů EFG.

Všichni zájemci jsou zváni na přednášku ohledně dnes aktuálního tématu těžby plynu z břidlic. Jde o problematiku, která významně zajímá i hydrogeology, především z hlediska dopadu na podzemní vody a životní prostředí, protože podobné aktivity různé zahraniční spoelčnosti připravují i v ČR. Přednáška se uskuteční 26.4.2012 10.00-14.00  v mineralogické posluchárně PřF UK, Albertov 6, Praha 2 pod patronací EAGE. Zájemcům je doporučeno se elektronicky zaregistrovat, více viz přiložená pozvánka, případně kontaktujte organizátora akce - doc.

Nový Zpravodaj UGA č. 13 je tady !

Vložil/a datel, 04.04.2012 - 11:47

V sekci Zpravodaj UGA najdete po přihlášení nové číslo zpravodaje č. 13. Předchozí zpravodaj č. 12 byl přesunut do starších volně přístupných čísel.

Upozorňujeme všechny zájemce, že prezentace z přednášek RNDr. Svatopluka Šedy ze semináře Hydrogeologie a právo, který proběhl 16. února 2012 v Praze a 23. února v Ostravě, jsou k dispozici na této stránce v pdf formátu v sekci Metodiky - Veřejné materiály.

Srdečně zveme na pracovní semínář pro hydrogeology, který se týká důležitých změn předpisů v souvislosti s vyjádřením osob s odbornou způsopbilostí. Blíže viz přiložená pozvánka.
Syndikovat obsah